Jenaplan Kindcentrum De Ontdekking
 

De Ontdekking is een jenaplan kindcentrum. De kern van het jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. We werken niet vanuit één bepaalde opvatting of levensovertuiging, ieder kind is welkom. Als kindcentrum tonen we respect voor verschillende achtergronden en overtuigingen. Wij baseren ons op waarden en normen die aansluiten bij die verschillen en proberen ervoor te zorgen dat ouders en kinderen elkaar daarin begrijpen. De Ontdekking helpt kinderen groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers. Ons motto is: ‘Samen en soms apart’.

Adres en contactgegevens
Rijzertlaan 242
5233 JR 's-Hertogenbosch 
073 - 850 77 30
www.kcdeontdekking.nl 
info@kcdeontdekking.nl