Jenaplan Kindcentrum De Ontdekking

De Ontdekking is een Jenaplan kindcentrum. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. We werken niet vanuit één bepaalde opvatting of levensovertuiging, ieder kind is welkom. Als kindcentrum tonen we respect voor verschillende achtergronden en overtuigingen. Wij baseren ons op waarden en normen die aansluiten bij die verschillen en proberen ervoor te zorgen dat ouders en kinderen elkaar daarin begrijpen. De Ontdekking helpt kinderen groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers. Ons motto is: ‘Samen en soms apart’.

www.kcdeontdekking.nl 
info@kcdeontdekking.nl
Rijzertlaan 242
5233 JR Den Bosch 
Tel. 073-8507730
Contact


Berlicumseweg 8g
5248 NT Rosmalen
Postbus 185
5240 AD Rosmalen
tel. 073 - 850 78 50
info@ato-scholenkring.nl
   Vind ons