De Sprong
 

Kindcentrum De Sprong biedt een veilige speel-leeromgeving gericht op kinderen van 0-13 jaar. Op De Sprong werken we volgens de basisprincipes van ontwikkelingsgericht werken. Dat wil zeggen dat we kinderen helpen bij wat ze met onze hulp wél kunnen, maar nog niet alleen. Door samen met andere kinderen interessante ervaringen op te doen, te delen en samen te ontdekken, maken kinderen zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen. Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. Sport en bewegen staat op De Sprong centraal. Zo is De Sprong een bruisend hart voor ontwikkeling.

Adres- en contactgegevens
Laaghemaal 46
5247 NP Rosmalen 
073 - 851 11 85
www.kcdesprong.nl 
info@kcdesprong.nl