De Terp
 

Op 1 augustus 2018 zijn de scholen De Overlaet en de Borch samen verder gegaan met een nieuwe naam "De Terp". 

 De Terp staat voor goed onderwijs in een veilig klimaat. We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Op onze school geven we onderwijs vanuit de kernwaarden: veiligheid, kwaliteit, ontwikkeling en enthousiasme. Onze focus ligt op toekomstgericht onderwijs, door aandacht te besteden aan vaardigheden als creatief denken, presenteren en ontdekkend en ontwerpend leren, waarbij de leerling centraal staat. We hebben aandacht voor gehele ontwikkeling van het kind, gebaseerd op de grondbeginselen van meervoudige intelligentie. ‘Iedereen is slim op zijn/ haar eigen manier.’ Door het onderwijs hierop aan te passen, leert en groeit elk kind optimaal.

 

www.kcdeterp.nl
info@kcdeterp.nl
Terpeborch 78
5241 KB Rosmalen 
Tel. 073-8442630