KC Aan de Oosterplas


(vh Montessorischool De Aquamarijn)

KC Aan de Oosterplas heeft een bijzondere kijk op kinderen, spelen, leren en werken: het Montessorionderwijs. Op onze school is het belangrijk dat kinderen het leren zélf te doen. We stimuleren kinderen zelf keuzes te maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. We geven ruimte voor eigen ontdekking en verwondering en we prikkelen kinderen om zelf stappen te zetten in hun ontwikkeling. Met respect en gelijkwaardigheid begeleiden leerkrachten hen daarbij. We onderscheiden ons doordat we elkaar vanuit een positieve houding benaderen en omdat we de nadruk leggen op wat we goed doen.

www.aquamarijn.org   
info@aquamarijn.org 
Waalstraat 50
5215 CK 's-Hertogenbosch  
Tel. 073-8225480