PRIVACY /  AVG 


De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, is vanaf 25 mei 2018 een feit. Deze Europese regelgeving is bedoeld om ons te beschermen tegen ongewenst gebruik van persoonlijke gegevens.

Wij vinden het uitermate belangrijk om zorgvuldig om te gaan met alle persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers. 

Onze missie is:

‘Bij ATO-scholenkring zijn we bewust van het beschermen van privacy en beveiligen van persoonlijk identificeerbare informatie. Wij vinden gegevensbescherming belangrijk waarbij wij ernaar streven een zo groot mogelijke transparantie te geven over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen.’

 We hebben een uitgebreide inventarisatie gemaakt van wat er moet gebeuren om te voldoen aan de AVG. Op dit moment zitten we midden in de uitvoering van het plan van aanpak. Het beleidsplan is een feit, een gedragscode, werkafspraken en onder andere een datalekprotocol zijn in ontwikkeling. Gelukkig zijn we goed op weg. Er zijn al afspraken met leveranciers die persoonsgegevens van ons verwerken en op technisch gebied zorgen we dat de beveiliging op orde is.

 Inmiddels is er Functionaris Gegevensbescherming benoemd, mevrouw Reina van Helvert.

Eind oktober hebben alle ATO-medewerkers een uitnodiging gekregen om een digitale training over de AVG te volgen. 


Heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy? Mail je vraag naar privacy@ato-scholenkring.nl.