De Groote Wielen

De Groote Wielen is een kindcentrum in beweging. Bij ons staan de volgende pijlers centraal: eigenaarschap & betrokkenheid, veiligheid & vertrouwen. Wij stimuleren kinderen om vanuit een onderzoekende houding en verantwoordelijkheid antwoorden te vinden in ‘de echte wereld’. Daarom werken we vanuit thema’s en bieden we een veilige, positieve en vertrouwde leeromgeving. De Groote Wielen stelt plezier, motivatie en inspirerend onderwijs centraal. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van ieder kind.


www.kcdgw.nl  
info@kcdgw.nl 
Deltalaan 140
5247 JT Rosmalen
Tel. 073-8507710