PROJECT ERASMUS+ 

PERSONALISED LEARNING

 

 

Gepersonaliseerd leren 

Met de Bossche Educatieve Agenda in de hand en de wens veel actiever in te spelen op vragen vanuit het onderwijs zelf zijn ATO- Scholenkring, Yuverta VMBO 's-Hertogenbosch (voorheen Helicon) en de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2017 gestart met het internationaal project Personalised Learning.

 

Het project is van start gegaan met partners uit Zweden, Engeland, Polen en Finland in oktober 2017 met een kick off bijeenkomst
in ’s-Hertogenbosch. In 2019 rondden we het project af met prachtige opbrengsten die in co-creatie tot stand zijn gekomen.

De inzichten en opbrengsten van het Erasmus+ project Personalised Learning zijn beschikbaar en worden gepresenteerd in verschillende documenten. Handzame hulpmiddelen voor de docent en de schooldirecteur om verder te komen met leerlingen en ouders. De opbrengsten die we presenteren gaan over het schoolprofiel, docentprofiel, het schoolgebouw en de ondersteunende ICT-infrastructuur, de docentopleidingen en hulp bij de implementatie van meer gepersonaliseerd leren in de klas, in de school, en in gesprekken met leerlingen en ouders. De docent kan er individueel mee aan de slag, maar het kan ook in een bredere vorm hulp bieden bij het gezamenlijk optrekken in meer gepersonaliseerd onderwijs.

Alle documenten zijn beschikbaar en kunt u hieronder vinden.

Lees hier de Nederlandstalige samenvatting van het rapport

Lees hier het volledige Engelstalige rapport

 

Schoolprofiel

How to get your School Profile

Survey School Profile_spiderweb

Leerkrachtprofiel

Survey with Chart Instructions

Leeromgeving

Learning Environment

Schoolontwikkeling & Netwerkleren

Connection Phases and Quadrants

Personalised Learning Model