SAMENWERKEN MET 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

(GMR)

 

Samenwerking via Medezeggenschapsorgaan
 

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en medewerkers. Afhankelijk van het onderwerp heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht, initiatiefrecht of instemmingsrecht. Meer informatie kunnen ouders krijgen via de school van hun kind.

ATO-Scholenkring heeft daarnaast een overkoepelende raad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Doelen GMR

 

De GMR wil een solide, betrouwbare, betrokken, volwaardige, gelijkwaardige en deskundige gesprekspartner van het College van Bestuur van ATO-Scholenkring zijn, zodanig dat dit resulteert in kwalitatief goed
onderwijs, goed werkgeverschap en volwaardige, zelfstandige en gelukkige mensen.

De GMR creëert gedragenheid en reageert op beleidsplannen van het bestuur en de MR-en van de scholen.

De doelen van de GMR zijn:

  • een gedegen gesprekspartner zijn voor het bestuur
  • reactief en pro-actief reageren
  • de belangen van personeel, ouders en kinderen vertegenwoordigen de kwaliteit van het onderwijs bewaken.

 

Klik hier voor

Klik hier voor oudere verslagen