Kindcentrum Sterrenboom
 

Kindcentrum Sterrenboom is op 1 augustus 2022 ontstaan uit de fusie van de ATO-scholen Sterrenbosch en De Wijboom. De school heeft twee locaties: de locatie aan de Hofstedenlaan in 's-Hertogenbosch (voormalige locatie van kindcentrum Sterrenbosch) en de locatie aan de Hengmeng in 's-Hertogenbosch (voormalige locatie van kindcentrum De Wijboom). Meer informatie over kindcentrum Sterrenboom volgt zo snel mogelijk. 

Over (voormalig) kindcentrum Sterrenbosch
Kindcentrum Sterrenbosch heeft als motto ‘Een sterke basis met ruimte om te schitteren’. Ons onderwijs kent de volgende vier ankerpunten: een goed fundament van basiskennis, van en met elkaar leren, handelend leren met concreet materiaal en ieder kind is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Met deze vier ankerpunten geven we de kinderen een goede start voor hun deelname aan de maatschappij. We zien ouders als partners in de begeleiding van de kinderen. We gaan uit van de ontwikkeling van het gehele kind. We hebben oog voor het talent van elk kind en geven het kind de ruimte dit talent optimaal te ontwikkelen.

www.kcsterrenbosch.nl 
info@kcsterrenbosch.nl 
Hofstedenlaan 62-64
5235 CJ Den Bosch
Tel. 073-8511105

Over (voormalig) kindcentrum De Wijboom
Binnen kindcentrum de Wijboom staat het woord 'samen' centraal. De samenwerking tussen ouders en medewerkers draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen binnen het kindcentrum.  Hierbij is het samen delen van verantwoordelijkheid en het actief werken aan een positieve sfeer van groot belang.

Wij hebben een missie en visie, waarbij we uitgaan van kernwaarden. Wij werken binnen het onderwijs met Jeelo en De Vreedzame School. Het kinderdagverblijf sluit met hun thema's vanuit piramide aan op de thema's van het onderwijs en Jeelo. Wij hebben stam- en instructiegroepen.

www.kcdewijboom.nl
info@kcdewijboom.nl
Hengmeng 92
5235 JZ Den Bosch
Tel. 073-8225250

 

Contact

 

Berlicumseweg 8g
5248 NT Rosmalen
Postbus 185
5240 AD Rosmalen
tel. 073 - 850 78 50
info@ato-scholenkring.nl

 

 

 

   Vind ons