Kindcentrum Sterrenboom
 

Kindcentrum Sterrenboom is op 1 augustus 2022 ontstaan uit de fusie van de ATO-scholen Sterrenbosch en De Wijboom. De school heeft, tot en met het einde van het schooljaar '22/'23 twee locaties: de locatie aan de Hofstedenlaan in 's-Hertogenbosch (voormalige locatie van kindcentrum Sterrenbosch) en de locatie aan de Hengmeng in 's-Hertogenbosch (voormalige locatie van kindcentrum De Wijboom). Vanaf het schooljaar '23/'24 heeft de school nog maar één locatie: Hengmeng 92 in 's-Hertogenbosch. 

Over Kindcentrum Sterrenboom
Binnen KC Sterrenboom vinden we het belangrijk dat kinderen leren en ontwikkelen in een gemeenschap waar iedereen zich respectvol gedraagt en oog heeft voor de ander. Wij willen dat kinderen gelukkige en veerkrachtige wereldburgers worden en geven hen de kans met vallen en opstaan te groeien. Hierbij kunnen zij rekenen op begeleiding, steun en vertrouwen van de medewerkers. We stimuleren hun talenten en nieuwsgierigheid, helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en leren hen te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen.

Het woord SAMEN staat centraal. De samenwerking tussen ouders en medewerkers draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen binnen het kindcentrum. Hierbij is het samen delen van verantwoordelijkheid en het actief werken aan een positieve sfeer van groot belang.

Aan onze missie liggen een aantal kernwaarden ten grondslag:

  • veilig
  • samenwerken
  • verantwoordelijk
  • positief

We hebben onze kernwaarden concreet uitgewerkt en daarbij aangegeven wat we graag willen zien bij kinderen, medewerkers en ouders.

Adres en contractgegevens (locatie Hengmeng)
www.kcsterrenboom.nl 
info@kcsterrenboom.nl 
Hengmeng 92
5235 JZ 's-Hertogenbosch
073 - 822 52 50

Adres en contractgegevens (locatie Hofstedenlaan)
www.kcsterrenboom.nl 
info@kcsterrenboom.nl 
Hofstedenlaan 62-64
5235 CJ ’s Hertogenbosch
073 - 851 11 05