ONZE KERNWAARDEN

 

 

Onze kernwaarden helpen ons bij het maken van onze keuzes, het stellen van onze doelen en bij het inrichten van onze organisatie. Hier staan wij voor en hier mag u ons op aanspreken

 

Verbinding

We vinden verbinding met jezelf (werken en leven vanuit je passie), oprechte aandacht voor de ander (het kind, je collega) en betrokkenheid bij ATO-Scholenkring belangrijk. We hebben elkaar nodig en we doen het samen. 

Vertrouwen

We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. Bij leren en ontwikkelen hoort ook het gezamenlijk evalueren en reflecteren via de professionele dialoog. 

Vakmanschap

Onze medewerkers verstaan hun vak en houden hun kennis op peil. Zij weten wat er speelt in het onderwijs en wat kinderen nodig hebben. Hiermee borgen we de kwaliteit. 

Inspiratie

Iedereen en elke organisatie heeft inspiratie nodig om´levend´te blijven; zeker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Wij zoeken en delen inspiratie, zodat we ook onszelf blijven ontwikkelen.

Eigenheid

Bij ATO-Scholenkring creëren we een veilige, open sfeer waarin men zichzelf kan zijn. We bevorderen reflectie en zelfkennis en stimuleren een gezamenlijk bewustzijn over wie we zijn en wat we samen willen. Het ontwikkelen en gebruiken van talenten wordt gestimuleerd.