VARIATIE IN 

 

ONDERWIJSCONCEPTEN

 

 

Onze zestien ATO-scholen werken vanuit verschillende onderwijsconcepten.

 

Jenaplan

 

De Jenaplanschool is een gemeenschap, waarin leerkrachten de professionele opvoeders zijn en samenwerken met de ouders. Kinderen van verschillende leeftijden worden bij elkaar in een stamgroep geplaatst en leren door basisactiviteiten als spreken, spelen, werken en vieren. Deze zijn terug te vinden in het ritmische weekplan, waarbinnen kinderen tevens leren zelfstandig en handelend te functioneren. Voor meer informatie zie: www.jenaplan.nl
ATO-School waar Jenaplan onderwijs gegeven wordt: De Ontdekking

 

ErvaringsGericht Onderwijs
 

ErvaringsGericht Onderwijs heeft 3 basiselementen: rijke en ontspannen leeromgeving, respect voor en honoreren van eigen initiatief van kinderen, en de ervaringsgerichte dialoog in de communicatie met de kinderen. Hierdoor vinden de creatieve processen plaats, waardoor kinderen leren en zich ontwikkelen op basis van welbevinden en betrokkenheid. Voor meer informatie zie: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl
ATO-School waar ErvaringsGericht Onderwijs gegeven wordt:  De Hoven.

 

OntwikkelingsGericht Onderwijs
 

Deze onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Voor meer informatie zie: ontwikkelingsgericht-onderwijs.
ATO-Scholen waar OntwikkelingsGericht Onderwijs gegeven wordt: De Sprong, De Groote Wielen, Meander.

 

Montessorionderwijs
 

In het montessorionderwijs worden o.a. de volgende principes vormgegeven: de natuurlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid, aansluiten bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van elk kind, prikkelen tot leven, maar vrijlaten in ontwikkeling en vrijheid in gebondenheid. Kinderen worden ingedeeld in groepen van verschillende leeftijden, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Vrijheid van werkkeuze neemt hier een belangrijke plaats in. Voor meer informatie zie: www.montessori.nl
ATO-Scholen waar montessorionderwijs gegeven wordt: Merlijn en Aan de Oosterplas.