VARIATIE IN 

 

ONDERWIJSCONCEPTEN

 

 

Onze vijftien ATO-scholen werken vanuit verschillende onderwijsconcepten.

 

Jenaplanonderwijs

De Jenaplanschool is een gemeenschap, waarin leerkrachten de professionele opvoeders zijn en samenwerken met de ouders. Kinderen van verschillende leeftijden worden bij elkaar in een stamgroep geplaatst en leren door basisactiviteiten als spreken, spelen, werken en vieren. Deze zijn terug te vinden in het ritmische weekplan, waarbinnen kinderen tevens leren zelfstandig en handelend te functioneren. Voor meer informatie zie: www.jenaplan.nl

ATO-school / -scholen waar jenaplanonderwijs gegeven wordt: Jenaplan Kindcentrum De Ontdekking

 

Ervaringsgericht onderwijs 

Ervaringsgericht onderwijs heeft drie basiselementen: rijke en ontspannen leeromgeving, respect voor en honoreren van eigen initiatief van kinderen, en de ervaringsgerichte dialoog in de communicatie met de kinderen. Hierdoor vinden de creatieve processen plaats, waardoor kinderen leren en zich ontwikkelen op basis van welbevinden en betrokkenheid. Voor meer informatie zie: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

ATO-school / -scholen waar ervaringsgericht onderwijs gegeven wordt:  Kindcentrum De Hoven

 

Ontwikkelingsgericht  onderwijs

Deze onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De doelstelling van ontwikkelingsgericht onderwijs is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Voor meer informatie zie: ontwikkelingsgericht-onderwijs.
ATO-school / -scholen waar ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven wordt: Kindcentrum De SprongKindcentrum De Groote Wielen en Kindcentrum Meander.

 

Montessorionderwijs

In het montessorionderwijs worden onder andere de volgende principes vormgegeven: de natuurlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid, aansluiten bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van elk kind, prikkelen tot leven, maar vrijlaten in ontwikkeling en vrijheid in gebondenheid. Kinderen worden ingedeeld in groepen van verschillende leeftijden, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Vrijheid van werkkeuze neemt hier een belangrijke plaats in. Voor meer informatie zie: www.montessori.nl
ATO-school / -scholen waar montessorionderwijs gegeven wordt: Montessorischool Merlijn en Kindcentrum aan de Oosterplas.