ONZE ORGANISATIE

 

 

College van Bestuur
 

Het College van Bestuur wordt gevormd door Hans Tijssen en Ankie de Laat. Zij zijn verantwoordelijk voor de resultaten op onderwijskundig, personeel en materieel gebied. Het College van Bestuur vertegenwoordigt ATO-Scholenkring in de overleggen met de overheden, regionale en landelijke partners en is gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast ontwikkelt het college, samen met betrokkenen, strategisch beleid van de organisatie en legt hierover verantwoording af.

Openbare bestuursvergadering
Onze bestuursvergaderingen vinden vier keer per jaar plaats op ons stafkantoor in Rosmalen. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De (aankomende) bestuursvergaderingen vinden plaats op:

  • maandag 20 juni 2022

Wil jij als toehoorder aanwezig zijn bij een bestuursvergadering? Stuur dan een mail naar secretariaat@ato-scholenkring.nl. De verslagen van de afgelopen vergaderingen vind je op de pagina 'Jaarverslagen en Downloads'.

 

Raad van Toezicht
 

De Raad van Toezicht van ATO-Scholenkring bestaat uit Yvette van Rijswick (voorzitter), Arjan Blok (vice-voorzitter), Maya van den Heuvel, Wendy van Grieken en Sandra Rambow. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Zij vraagt verantwoording aan het College van Bestuur over het bereiken van doelstellingen van ATO-Scholenkring.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 

Elke ATO-school heeft zijn eigen medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad overlegt samen met het College van Bestuur van ATO-Scholenkring over het beleid dat gevoerd wordt binnen de scholen van de stichting. Leden van de raad zijn zowel leerkrachten als ouders.

Stafbureau

 

ATO-Scholenkring heeft een eigen ondersteunende dienst: het stafbureau. Binnen het stafbureau werken specialisten op het gebied van HRM, financiën, facilitair, de invalpool, het beheer van gebouwen en administratie. Het stafbureau zorgt voor alle bestuurszaken en ondersteunt de scholen op verschillende vlakken zodat de scholen zich zo veel mogelijk op onderwijs kunnen richten.