ONZE ORGANISATIE

 

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur van ATO-Scholenkring wordt gevormd door Ankie de Laat. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de resultaten op onderwijskundig, personeel en materieel gebied. Het College van Bestuur vertegenwoordigt ATO-Scholenkring in de overleggen met de overheden, regionale en landelijke partners en is gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast ontwikkelt het college, samen met betrokkenen, strategisch beleid van de organisatie en legt hierover verantwoording af.

Openbare bestuursvergadering
Onze bestuursvergaderingen vinden vier keer per jaar plaats op ons stafkantoor in Rosmalen. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De bestuursvergaderingen vinden plaats op:

  • 3 juni 2024
van 13:00 - 15:00 uur
  • 23 september 2024
van 10:00 - 12:00 uur
  • 27 januari 2025
van 10:00 - 12:00 uur

 

Wil jij als toehoorder aanwezig zijn bij een bestuursvergadering? Stuur dan een mail naar secretariaat@ato-scholenkring.nl. De verslagen van eerdere vergaderingen vind je op de pagina 'Jaarverslagen en Downloads'.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ATO-Scholenkring bestaat uit Sandra Rambow (voorzitter), Yvette van Rijswick, Maya van den Heuvel, Wendy van Grieken, Stan Vloet en Willem Leijten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en vraagt verantwoording aan het College van Bestuur over het bereiken van doelstellingen van ATO-Scholenkring.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring bestaat uit veertien leden, zeven ouders en zeven personeelsleden. Het is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het College van Bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de ATO-scholen. Lees hier meer informatie over de GMR en de leden.
 

Stafbureau

ATO-Scholenkring heeft een eigen ondersteunende dienst: het stafbureau. Binnen het stafbureau werken specialisten op het gebied van HR, financiën, facilitair, de flexpool, het beheer van gebouwen en administratie. Het stafbureau zorgt voor alle bestuurszaken en ondersteunt de scholen op verschillende vlakken zodat de scholen zich zo veel mogelijk op onderwijs kunnen richten.