PARELS IN ONDERWIJS

 

 

Er gebeuren veel mooie dingen op de ATO-scholen. In het dagelijks onderwijs staan we er niet altijd bij stil, maar we zijn er trots op!
 

Passend onderwijs gaat niet vanzelf 

De wet Passend onderwijs gaat er kort gezegd om dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op (zo veel mogelijk een reguliere) school. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben zijn er middelen, ondersteuning en samenwerking om dit mogelijk te maken. Samen met de ouders, leerkracht, directeur en ambulante begeleider proberen we zo goed mogelijk te bekijken en te organiseren wat er nodig is. 

 

Bij ATO-Scholenkring krijg ik kansen om mezelf te ontwikkelen

Bij ATO-Scholenkring staat het bevorderen van bevlogenheid en (talent-)ontwikkeling van onze medewerkers centraal, Dit zorgt voor meer werkplezier, kwalitatief beter onderwijs en het zorgt ervoor dat onze medewerkers duurzamer inzetbaar zijn en flexibeler.  Jerney Rengelink werkt al vijftien jaar voor ATO-Scholenkring; ze begon als invaller, werd leerkracht en ontwikkelde zich verder als bouwcoördinator. Na de overstap naar kindcentrum De Hoven volgde ze een high potential traject en inmiddels is ze directeur van hetzelfde kindcentrum. 

 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

"Met elkaar hebben we een mooi concept neergezet" zeggen de managers Miranda en Marijke van kindcentrum De Sprong. Vanuit de visie dat zelfstandigheid en ruimte voor brede ontwikkeling van kinderen heel belangrijk is en vanuit de doelstelling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs hebben ze het kindcentrum De Sprong vorm gegeven. Kinderen mogen nieuwsgierig zijn want dan ontstaat betrokkenheid, door te ervaren en te onderzoeken leren ze vaardigheden als plannen, doorzetten en samenwerken. Dit zijn vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben. 

 

Muziekproject StaccATO 

Het muziekproject StaccATO is op drie ATO-scholen (Jenaplan Kindcentrum De Ontdekking, Kindcentrum Meander en Kindcentrum Aan de Oosterplas) van start gegaan, op deze scholen zit muziek inmiddels verweven in het onderwijs. Reinou Vogel is coördinator van dit project en vervult een voorbeeldrol op de scholen. Muziek heeft een positieve invloed op taalontwikkeling, motoriek en het sociale klimaat. Engels leren, tafels oefenen kan allemaal ondersteund worden door muziek. 
 

Kinderen hebben een stem in het Bossche Kinderparlement

Bij ATO-Scholenkring vinden we zeggenschap van kinderen en burgerschapsvorming erg belangrijk. In september 2015 kwam het Bossche Kinderparlement voor het eerst bij elkaar. Leerlingen van alle Bossche basisscholen van de gemeente ’s-Hertogenbosch komen sindsdien twee keer per jaar samen. Ze praten dan met het schoolbestuur en het bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch over allerlei onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden. Kijk voor meer informatie op www.bosschekinderparlement.nl
 

Niet stapelen maar vervangen 

In 2016 zijn acht ATO-scholen gestart met de versnellingsvraag 'Niet Stapelen Maar Vervangen'. Met 'Niet Stapelen Maar Vervangen' willen we een rijkere en goed georganiseerde leeromgeving voor alle leerlingen van 's-Hertogenbosch realiseren. Het doel is door samen te werken, te onderzoeken hoe projecten een onderdeel van een lesmethode kunnen vervangen en door het ontwikkelen van een tool die ondersteunend werkt om de leeromgeving van kinderen samen inhoud en vorm te geven op een manier die past bij deze tijd. 
 

Goud in handen met Engelse les 

Yvonne Scherphof is leerkracht Onderzoek en Ontwikkeling bij ATO-Scholenkring en initiatiefnemer van Such Fun!. Samen met Engels sprekende leerkrachten en studenten heeft ze er de afgelopen jaren voor gezorgd dat inmiddels maar liefst drieduizend kinderen uit 's-Hertogenbosch vanaf vier jaar Engels leren. Ook op zes ATO-scholen en kindcentra (Basisschool Noorderlicht, Kindcentrum De Sprong, Kindcentrum De Hobbit, Kindcentrum Caleidoscoop, Kindcentrum De Hoven en de L.W. Beekmanschool) spreken de kinderen inmiddels een aardig woordje Engels.


Innovatie en ICT 

Onze wereld verandert in een hoog tempo. Dat betekent dat ook het onderwijs mee moet veranderen. Wat betekent dit voor ATO-Scholenkring, haar basisscholen en de leerkrachten? Wat doen we om voortdurend het beste onderwijs te blijven bieden? Innovatie en ICT zijn thema’s die hierbij een belangrijke rol spelen. Dianne Romijnders heeft een unieke functie: sinds maart 2016 is ze leerkracht Onderzoek & Ontwikkeling. Op overkoepelend (bovenschools) niveau houdt ze zich één dag per week bezig met het verbinden van scholen. “Ik kijk met welke ontwikkelingen de scholen bezig zijn, probeer samen werken en van elkaar leren te stimuleren. Eigenlijk hetzelfde als wat we kinderen ook mee willen geven.”