PARELS IN ONDERWIJS

 

 

Er gebeuren veel mooie dingen op de ATO-scholen. In het dagelijks onderwijs staan we er niet altijd bij stil, maar we zijn er trots op!

Waar we trots op zijn!

 

Talent ontwikkelen binnen en buiten school

 

ATO-Scholenkring vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten ook kunnen ontwikkelen op andere gebieden dan rekenen en taal. Cultuur, techniek, muziek en sport zijn daar mooie voorbeelden van. Op KC Sterrenbosch heeft leerling en turnkampioen Koen (12 jaar) andere lestijden en een ander onderwijsaanbod zodat hij trainen op het hoogste niveau kan combineren met school. 

 

Passend onderwijs gaat niet vanzelf 

 

De wet Passend onderwijs gaat er kort gezegd om dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op (zo veel mogelijk een reguliere) school. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben zijn er middelen, ondersteuning en samenwerking om dit mogelijk te maken. Samen met de ouders, leerkracht, directeur en ambulante begeleider proberen we zo goed mogelijk te bekijken en te organiseren wat er nodig is. Dat ook klasgenootjes en andere ouders betrokken zijn blijkt wel uit de enthousiaste bijdrage aan de sponsorloop die voor Teun (7 jaar) van KC de Meander werd georganiseerd. Lees hier meer over de sponsorloop.

 

Bij ATO krijg ik kansen om mezelf te ontwikkelen

 

Bij ATO-Scholenkring staat het bevorderen van bevlogenheid en (talent-)ontwikkeling van onze medewerkers centraal, Dit zorgt voor meer werkplezier, kwalitatief beter onderwijs en het zorgt ervoor dat onze medewerkers duurzamer inzetbaar zijn en flexibeler.  Jerney werkt al 10 jaar voor ATO-Scholenkring; ze begon als invaller, werd leerkracht en ontwikkelde zich verder als bouwcoördinator. Na de overstap naar KC De Hoven volgt ze een high potential traject met het uiteindelijke doel om directeur te worden binnen een kindcentrum of school. 

 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

 

"Met elkaar hebben we een mooi concept neergezet" zeggen de managers Miranda en Marijke van Kindcentrum De Sprong. Vanuit de visie dat zelfstandigheid en ruimte voor brede ontwikkeling van kinderen heel belangrijk is en vanuit de doelstelling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs hebben ze het Kindcentrum De Sprong vorm gegeven. Kinderen mogen nieuwsgierig zijn want dan ontstaat betrokkenheid, door te ervaren en te onderzoeken leren ze vaardigheden als plannen, doorzetten en samenwerken. Dit zijn vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben. 

 

Muziekproject StaccATO 


Het muziekproject StaccATO is op 3 ATO-scholen (De Ontdekking, Meander, Aquamarijn) van start gegaan, op deze scholen zit muziek inmiddels verweven in het onderwijs. Reinou is coördinator van dit project en vervult een voorbeeldrol op de scholen. Muziek heeft een positieve invloed op taalontwikkeling, motoriek en het sociale klimaat. Engels leren, tafels oefenen kan allemaal ondersteund worden door muziek. Het project van Reinou is zo succesvol dat er 4 andere ATO-scholen ook hierbij aangesloten zijn. Meer kan je lezen op Muziekproject StaccATO.

 

 

Kinderen een stem in het Bossche Kinderparlement 
 

Bij ATO-Scholenkring vinden we zeggenschap van kinderen en burgerschapsvorming erg belangrijk. In september 2015 kwam het Bossche Kinderparlement voor het eerst bij elkaar.
Leerlingen van alle Bossche basisscholen van de gemeente ’s-Hertogenbosch komen sindsdien twee keer per jaar samen. Ze praten dan met het schoolbestuur en het bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch over allerlei onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden. Omar, Flynn, Mika en Robin vinden het leuk om mee te denken over onderwerpen die ons hun kindcentrum aangaan zoals  voetballen op het schoolplein, verkeer, pesten. Kijk voor meer informatie op www.bosschekinderparlement.nl

In 2018 is heeft een een groep kinderen vanuit het Bossche Kinderparlement  een fantastisch evenement verzorgd voor kinderen van alle leerlingenraden van deelnemende besturen, dit heeft geresulteerd in het eerste Bossche Kindcongres. Honderden enthousiaste kinderen, enthousiaste ouders, enthousiaste workshopbegeleiders, enthousiast trommelende Vuilnismannen en Ufuk Kâyha, de enthousiaste kersverse wethouder onderwijs waren hierbij aanwezig. Kijk hier naar het filmpje .

 

Deltaplan Taal 

 

Om de kwaliteit en het niveau van het taalonderwijs te verhogen en te borgen is het Deltaplan Taal gestart. Wendy is hierbij de projectleider. Na het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en starten van een leernetwerk met taalcoördinatoren is het nu tijd voor de volgende fase, van implementatie naar borging. Wendy is vooral bezig met het verbinden en netwerken, we hebben inmiddels een ATO-taalcoördinatorennetwerk en  een netwerk van taalambassadeurs.  Wendy: "Van en met elkaar leren staat continu centraal. En dat blijft ook zo want het onderwijs blijft in beweging en daar is taal onmisbaar bij". 

 

Niet stapelen maar vervangen 

 

In 2016 zijn 8 ATO-scholen gestart met de versnellingsvraag Niet stapelen maar vervangen. Bart: We willen een rijkere en goed georganiseerde leeromgeving voor alle leerlingen van 's-Hertogenbosch realiseren. Het doel is door samen te werken, te onderzoeken hoe projecten een onderdeel van een lesmethode kunnen vervangen en door het ontwikkelen van een tool die ondersteunend werkt om de leeromgeving van kinderen samen inhoud en vorm te geven op een manier die past bij deze tijd. 

Kijk hier naar het filmpje over de versnellingsvraag

 

Goud in handen met Engelse les 
 

Yvonne Scherphof is LC leerkracht bij ATO-Scholenkring en initiatiefnemer van Such Fun!. Samen met Engels sprekende leerkrachten en studenten heeft ze er de afgelopen jaren voor gezorgd dat inmiddels maar liefst 3000 kinderen uit Den Bosch vanaf 4 jaar Engels leren. Ook op zes ATO-scholen en kindcentra (BS Noorderlicht, KC De Sprong, BS De Hobbit, KC Caleidoscoop, KC De Hoven en de Beekmanschool) spreken de kinderen inmiddels een aardig woordje Engels. Kinderen, leerkrachten en ouders zijn heel enthousiast!

 

Innovatie en ICT 
 

Onze wereld verandert in een hoog tempo. Dat betekent dat ook het onderwijs mee moet veranderen. Wat betekent dit voor ATO-Scholenkring, haar basisscholen en de leerkrachten? Wat doen we om voortdurend het beste onderwijs te blijven bieden? Innovatie en ICT zijn thema’s die hierbij een belangrijke rol spelen.

Dianne Romijnders heeft een unieke functie: sinds maart 2016 is ze LC-leerkracht Onderwijs & Ontwikkeling. Op overkoepelend (bovenschools) niveau houdt ze zich één dag per week bezig met het verbinden van scholen. Ik kijk met welke ontwikkelingen de scholen bezig zijn, probeer samen werken en van elkaar leren te stimuleren. Eigenlijk hetzelfde als wat we kinderen ook mee willen geven.

Rochelle Schaepkens is iCoach bij Basisschool Noorderlicht. De naam iCoach doet wellicht vermoeden dat ICT-er is, maar de technische kant is maar een klein deel van haar werk. De i in iCoach staat namelijk voor Innovatie. Eén dag per week ben ik uitgeroosterd. Dan houd ik me vooral bezig met kijken hoe we ICT op basisschool Noorderlicht zo goed mogelijk kunnen inzetten. De iPads gebruiken we als hulpmiddel.”