WERKEN BIJ


ATO-SCHOLENKRINGPersoneelsbeleid, werving en selectie


ATO-Scholenkring heeft beleid over werving & selectie. Vacatures zetten we altijd eerst intern uit. Bij externe werving hebben ouders een nadrukkelijk plek in de benoemingsadviescommissie.


Medewerkers blijven ontwikkelen

De maatschappij en daarmee het onderwijs veranderen voortdurend. Daarom investeren we ook in de competenties van onze medewerkers. Dat doen we o.a. door het aanbieden van coaching, scholing en het faciliteren van leernetwerken. We organiseren ons eigen scholingsaanbod en werken samen met regionale en landelijke partners.


Dit mogen onze medewerkers verwachten

ATO-Scholenkring wil een goede werkgever zijn. Dat doen we onder andere door het bieden van uitdaging en loopbaankansen aan medewerkers, het ondersteunen van ambitie en ontwikkeling, het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij vallen onder de CAO PO.


Dit verwachten we van onze medewerkers


We verwachten van onze medewerkers dat ze achter onze kernwaarden staan en deze uitdragen. En dat ze zich inzetten op onze thema's die de komende jaren centraal staan, zodat we het beste uit ieder kind kunnen halen. 

Contact


Berlicumseweg 8g
5248 NT Rosmalen
Postbus 185
5240 AC Rosmalen
tel. 073 - 850 78 50
info@ato-scholenkring.nl
Onze scholen en kindcentra


 • Caleidoscoop
 • De Hobbit
 • De Ontdekking
 • De Springplank
 • Het Rondeel
 • Meander
 • Montessorischool Merlijn
 • Sterrenbosch
 • De Groote Wielen
 • De Hoven
 • De Terp
 • De Sprong
 • De Wijboom
 • L.W. Beekmanschool
 • KC Aan de Oosterplas (vh De Aquamarijn)
 • Noorderlicht


  Vind ons