PO-RAAD

 

 

 

 

 

 

De PO-Raad, opgericht in 2008, is een vereniging die de belangen behartigt van schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad kent een brede dienstverlening en richt zich zowel op het onderwijsproces als op bestuurlijke, financiële en personele aangelegenheden. Besturen en directeuren, maar ook H.R.-adviseurs en financieel adviseurs, maken veelvuldig gebruik van het aanbod dat de PO-raad biedt, zoals een helpdesk waar met name vragen gesteld worden over de cao en arbeidsrechtelijke zaken, maar ook van de diverse kennisnetwerken en (financiële) toolboxen.

Strategische agenda PO-Raad