SSPOH

 

 

 

 

 

 

Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch.

In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO- Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Nour, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk secretariaat.

SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. De stichting voert dit onderwijsbeleid uit en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente.

Lees hier de beloftes van SSPOH 2020-2024

 

Bossche educatieve agenda 


Gemeente 's-Hertogenbosch, Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs hebben eind 2016 de Bossche Educatieve Agenda (BEA) 2017 - 2021 ondertekend. Een goede samenwerking van de partners maakt het mogelijk kinderen en jongeren goed voor te bereiden op de 21e eeuw!

Meer weten?  Bekijk het stedelijk beleid in de BEA.