TEACHERS4TEACHERS

 

 

ATO-Scholenkring vindt dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Oók buiten de grenzen van ons werkgebied. Daarom ondersteunen we Teachers4Teachers, een landelijk project dat past bij onze visie en missie en dat gedragen wordt door onze organisatie. Leerkrachten en directeuren van ATO-scholen nemen deel aan dit project en delen hun ervaringen met elkaar.

“Veel goede doelen organisaties opereren op basis van financiële middelen die zij door middel van sponsoring ontvangen. Teachers4Teachers heeft uiteraard ook geld nodig om haar bijdrage te kunnen leveren, maar daarnaast vraagt zij vooral het delen van kennis op het gebied van pedagogische, relationele, maatschappelijke, vakinhoudelijke, didactische en organisatorische onderwerpen."

Juist deze benaderingswijze maakt dat dit project past binnen de visie van ATO-Scholenkring. 

Meer informatie vindt u op de website van Teachers4Teachers