ONZE THEMA'S

 

 

Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid voor de komende periode. Daarbij geven onze thema's ons de juiste richting aan. In de periode 2019-2023 staan bij ATO-Scholenkring vier thema's centraal. Op deze gebieden willen wij de komende periode van en met elkaar leren.

 

 

 

 

 

Oog voor de ander en de wereld om je heen 

 

 

Bij ATO-Scholenkring hechten we waarde aan verbinding met de wereld om ons heen: van dichtbij tot veraf, persoonlijk en online. Op de scholen bieden we algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.We gaan er vanuit dat geen mens hetzelfde is; ieder heeft zijn eigen talent en recht op gelijke kansen. We vinden het belangrijk dat kinderen openstaan voor diversiteit en zonder oordeel contact durven te maken. Daarom hebben we aandacht voor verschillende culturen, voor ontmoeting en samenwerking, voor de Engelse taal en voor duurzaamheid. Zo helpen we kinderen om op te groeien tot wereldburgers en om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

 

 

Creatief denken en verwonderen

 

Creativiteit gaat over verbeelden en nieuwsgierigheid, over inspiratie en talent. Over iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws ontdekken en iets nieuws doen of maken. Bij ATO-Scholenkring stimuleren we creativiteit en mogen kinderen experimenteren en vrij denken, zodat zij - ook als zij opgroeien - kansen blijven zien en durven grijpen.

We zetten de belevingswereld van kinderen centraal, zodat zij hun nieuwsgierigheid en verwondering kunnen behouden. Het inzetten van technologie en beweging draagt daar in grote mate aan bij. 

 

 

Jezelf kennen en blijven ontwikkelen 
 

Bij ATO-Scholenkring staan we voor het bieden van goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Vanzelfsprekend richten we ons op kennisoverdracht en hebben we aandacht voor basisvakken, zoals rekenen en taal, en voor sociale vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren. We vinden bovendien dat je jezelf beter kunt ontwikkelen als je weet wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Daarom geven we kinderen de ruimte om hun eigenheid te ontdekken en helpen we hen te reflecteren op zichzelf. We vinden mentale veerkracht belangrijk: als je lekker in je vel zit en mentaal in evenwicht bent, dan functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en ben je in staat om bij problemen te zoeken naar oplossingen. 

 

 

Durven kiezen en anders durven te zijn 

De maatschappij verandert razendsnel. Omdat kennis en informatie snel verouderen, is het belangrijk om te blijven leren en vragen te blijven stellen. Daarom stimuleren we bij ATO-Scholenkring een onderzoekende houding. We geven kinderen de ruimte om kind te zijn en te leren van de fouten die ze maken. Om lef te tonen door (moeilijke) stappen te zetten en om te durven zijn wie ze zijn. Ongeacht of ze ondernemer, programmeur of bakker willen worden. Door samen te werken met ouders en partners inspireren we kinderen te ontdekken waar zij gelukkig van worden. We kijken over de grenzen van ons eigen onderwijs heen.

 

 

 

ONZE 

 

THEMA'S 
 

Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid voor de komende periode. Daarbij geven onze thema’s ons de juiste richting aan. In de periode 2019-2023 staan bij ATO-Scholenkring vier thema’s centraal. Op deze gebieden willen wij de komende periode van en met elkaar leren.

 

 

Oog voor de ander en de wereld om je heen 

 

 

 

Bij ATO-Scholenkring hechten we waarde aan verbinding met de wereld om ons heen: van dichtbij tot veraf, persoonlijk en online. Op de scholen bieden we algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. We gaan er vanuit dat geen mens hetzelfde is; ieder heeft zijn eigen talent en recht op gelijke kansen. We vinden het belangrijk dat kinderen openstaan voor diversiteit en zonder oordeel contact durven te maken. Daarom hebben we aandacht voor verschillende culturen, voor ontmoeting en samenwerking, voor de Engelse taal en voor duurzaamheid. Zo helpen we kinderen om op te groeien tot wereldburgers en om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

 

 

Creatief denken en verwonderen 

 

Creativiteit gaat over verbeelden en nieuwsgierigheid, over inspiratie en talent. Over iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws ontdekken en iets nieuws doen of maken. Bij ATO-Scholenkring stimuleren we creativiteit en mogen kinderen experimenteren en vrij denken, zodat zij - ook als zij opgroeien - kansen blijven zien en durven grijpen. We zetten de belevingswereld van kinderen centraal, zodat zij hun nieuwsgierigheid en verwondering kunnen behouden. Het inzetten van technologie en beweging draagt daar in grote mate aan bij. 

 

 

Jezelf kennen en blijven ontwikkelen  

 

Bij ATO-Scholenkring staan we voor het bieden van goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Vanzelfsprekend richten we ons op kennisoverdracht en hebben we aandacht voor basisvakken, zoals rekenen en taal, en voor sociale vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren. We vinden bovendien dat je jezelf beter kunt ontwikkelen als je weet wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Daarom geven we kinderen de ruimte om hun eigenheid te ontdekken en helpen we hen te reflecteren op zichzelf. We vinden mentale veerkracht belangrijk: als je lekker in je vel zit en mentaal in evenwicht bent, dan functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en ben je in staat om bij problemen te zoeken naar oplossingen.  

 

 

 

Durven kiezen en anders durven te zijn 

 

De maatschappij verandert razendsnel. Omdat kennis en informatie snel verouderen, is het belangrijk om te blijven leren en vragen te blijven stellen. Daarom stimuleren we bij ATO-Scholenkring een onderzoekende houding. We geven kinderen de ruimte om kind te zijn en te leren van de fouten die ze maken. Om lef te tonen door (moeilijke) stappen te zetten en om te durven zijn wie ze zijn. Ongeacht of ze ondernemer, programmeur of bakker willen worden. Door samen te werken met ouders en partners inspireren we kinderen te ontdekken waar zij gelukkig van worden. We kijken over de grenzen van ons eigen onderwijs heen.