WIJ ZIJN ATO-


SCHOLENKRINGGoed onderwijs, dat doe je samen

ATO-Scholenkring heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met partners buiten onze organisatie, blijven in gesprek met ouders en betrekken hen en medewerkers bij onze plannen en organisatie. We vinden het vanzelfsprekend om ook kinderen een stem te geven. Zo organiseerden we een ‘kidscrowd’, met als resultaat een uniek kindermanifest waarin staat wat kinderen voor de toekomst van het onderwijs echt belangrijk vinden. En hebben we het initiatief genomen voor de start van het Bossche Kinderparlement.

“De enorme betrokkenheid van directeuren, medewerkers, ouders, kinderen en partners zorgt ervoor dat het koersplan 2019-2023 echt iets van ons allen is. Daardoor gaan we met vertrouwen en plezier de toekomst tegemoet!”


Onze missie: hier staat ATO-Scholenkring voor

Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan, met oog voor de ander.

We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. 

Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden.


Onze visie: wat willen we bereiken en hoe?

ATO-Scholenkring is een vooruitstrevende maatschappelijke samenwerkingspartner. Binnen onze professionele leergemeenschap zorgen we voor pluriform onderwijs. Daardoor wordt ieder kind uitgedaagd om zijn talenten te ontwikkelen, met een duurzaam resultaat.

Lees meer over onze kernwaardenonze speerpunten of download ons koersplan 2019-2023