WIJ ZIJN ATO-SCHOLENKRING

 


Vol vertrouwen vooruit

ATO-Scholenkring heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met partners buiten onze organisatie, blijven in gesprek met ouders en betrekken hen en onze medewerkers bij onze plannen en organisatie. We vinden het vanzelfsprekend om ook kinderen een stem te geven. Zo organiseerden we een ‘kidscrowd’, met als resultaat een uniek kindermanifest waarin staat wat kinderen voor de toekomst van het onderwijs echt belangrijk vinden. En hebben we het initiatief genomen voor de start van het Bossche Kinderparlement.


Onze missie: hier staat ATO-Scholenkring voor

Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien tot veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden.
 

Onze visie: hoe maken we van onze kinderen wereldburgers?

Bij ATO-Scholenkring gaat het om het kind en de leerkracht. We hebben een horizontale organisatiestructuur en we leggen verantwoording en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie met sturingskracht voor directeuren. Onze medewerkers hebben een flexibele houding om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze veranderende maatschappij.

Lees meer over onze kernwaardenonze thema's of download ons koersplan 2023 - 2027