VOL VERTROUWEN  VOORUIT 
 

ATO-Scholenkring heeft als doel dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers en dat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Dat kunnen we niet alleen. We betrekken ouders en medewerkers bij onze visie, werken samen met partners én we geven leerlingen een stem.

Zo kunnen onze vijftien scholen en kindcentra in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen kwalitatief, eigentijds basisonderwijs bieden.

We doen het samen én samen mogen we verschillend zijn.

Daar zijn we trots op!

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is ATO-Scholenkring?
 

  • ATO staat voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs: we maken geen onderscheid naar geloof of overtuiging.
  • We zijn trots op de diversiteit van onze scholen en de verschillende onderwijsconcepten. Wij leren en ontwikkelen samen en we geloven dat je samen verschillend mag zijn.
  • We vinden elkaar in onze kernwaarden en werken samen aan vier thema's.
  • ATO-Scholenkring telt vijftien basisscholen/kindcentra,  vijfduizend leerlingen en vijfhonderd medewerkers.
  • We creëren een veilige en open sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarbij medewerkersouders en samenwerkingspartners met elkaar in gesprek zijn en blijven.
  • We bieden ieder kind uit 's-Hertogenbosch gelijke kansen en goed (passend) onderwijs.
  • We stimuleren kinderen en elkaar om talenten te ontdekken en te laten groeien.

Bekijk ook eens ons koersplan 2023 - 2027

Klik hier voor de film over ons koersplan.