#Samenopkoers

op weg naar de toekomst

Welkom bij ATO-Scholenkring

 
ATO-Scholenkring is een scholengroep voor het basisonderwijs in de regio 's-Hertogenbosch. We willen dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. We dagen kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hen te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. Op deze wijze willen we ieder kind uit ’s-Hertogenbosch gelijke kansen en goed onderwijs bieden.
 

Onze kernwaarden

Wij werken samen op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. In verbinding met onze kinderen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en betrokken partners kijken we met verwondering en een open blik naar de wereld. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van individuen, teams en onze organisatie.


 

Naar school?
 

Gaat je kind binnenkort naar de basisschool? Of ben je op zoek naar een andere basisschool voor je kind? Jullie zijn van harte welkom op een van onze scholen of kindcentra. Klik hieronder om te kijken welke school of welk kindcentrum het beste bij jullie (kind) past. 
 

 

Bekijk hier onze scholen en kindcentra

Werken bij ATO-Scholenkring?
 

Binnen ATO-Scholenkring werken we samen aan goed onderwijs. Onze mensen zijn het goud van onze organisatie. Bij ATO-Scholenkring kan iedereen zich blijven ontwikkelen, of je nu voor of buiten de klas staat. Wij blijven investeren in de ontwikkeling, de vitaliteit en het werkgeluk van al onze medewerkers.

 

Bekijk hier onze vacatures