Onderwijsconcepten

Onderwijsconcepten

 

De vijftien scholen en kindcentra van ATO-Scholenkring hebben ongeveer vijfduizend leerlingen en vijfhonderd medewerkers. ATO staat voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen van harte welkom. We maken geen onderscheid naar geloof of overtuiging en we zijn erg trots op de diversiteit van onze scholen en kindcentra en de verschillende onderwijsconcepten.

Wij leren en ontwikkelen samen en we geloven dat je samen van elkaar mag verschillen. In een veilige en open sfeer kan iedereen zichzelf zijn. Medewerkers, ouders en samenwerkingspartners zijn en blijven altijd met elkaar in gesprek.
 

Passend onderwijs

De wet passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Onze scholen en kindcentra kunnen extra hulp bieden aan kinderen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld met extra middelen en ondersteuning. Samen met de ouders, leerkracht, directeur en ambulant begeleider proberen we zo goed mogelijk te bekijken en organiseren wat nodig is. 

Jenaplanonderwijs

Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking is een gemeenschap, waarin leerkrachten de professionele opvoeders zijn en samenwerken met de ouders. We plaatsen kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een stamgroep. Kinderen leren door basisactiviteiten als spreken, spelen, werken en vieren. Deze activiteiten staan in het ritmische weekplan, waarbinnen kinderen tevens leren zelfstandig en handelend te functioneren.

 

Voor meer informatie over jenaplanonderwijs: www.jenaplan.nl

 

 

 

Ervaringsgericht onderwijs

Kindcentrum De Hoven biedt ervaringsgericht onderwijs. Zij werken met drie basiselementen: rijke en ontspannen leeromgeving, respect voor en honoreren van eigen initiatief van kinderen en de ervaringsgerichte dialoog in de communicatie met de kinderen. Hierdoor vinden creatieve processen plaats die ervoor zorgen dat kinderen leren en zich ontwikkelen op basis van welbevinden en betrokkenheid.

Voor meer informatie over ervaringsgericht onderwijs: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Kindcentrum De Sprong, Kindcentrum De Groote Wielen en Kindcentrum Meander bieden ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De doelstelling van ontwikkelingsgericht onderwijs is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie over ontwikkelingsgericht onderwijs: www.ogo-vereninging.nl

Montessorionderwijs

Montessorischool Merlijn en Kindcentrum Aan de Oosterplas bieden montessorionderwijs. Montessorionderwijs geeft vorm aan de volgende principes: de natuurlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid, aansluiten bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van elk kind, prikkelen tot leven, maar vrijlaten in ontwikkeling en vrijheid in gebondenheid. We delen kinderen in groepen van verschillende leeftijden in, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Vrijheid van werkkeuze neemt een belangrijke plaats in binnen montessorionderwijs.

 

Voor meer informatie over montessorionderwijs: www.montessori.nl

Meer dan onderwijzen