SSPOH

Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch


‘s-Hertogenbosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH).

SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. De stichting voert dit onderwijsbeleid uit en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente.

In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO- Scholenkring, Signum, Talentis en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Nour, Antonius Abt en Vrije School De Driestroom zijn in de stichting vertegenwoordigd. De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk secretariaat.

 

Lees hier de beloftes van SSPOH 2020-2024.