GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. Als de GMR adviesrecht heeft, wil dit zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen. Zij moet er wel op reageren. Bij instemmingsrecht kan het CvB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de oudergeleding of de personeelsgeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet 'Medezeggenschap op scholen'. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van scholen en kindcentra.

Voor schoolspecifieke onderwerpen vraagt de schooldirecteur advies of instemming aan de eigen medezeggenschapsraad (MR). Wie de contactpersonen zijn van die medezeggenschapsraden, staat op de websites van onze scholen en kindcentra vermeld.

Doel

Onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wil een solide, betrouwbare, betrokken en deskundige gesprekspartner zijn voor het CvB. Zij wil reactief en pro-actief kunnen reageren op beleidsplannen om de belangen van kinderen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen. Op deze manier dragen zij hun steentje bij aan kwalitatief goed onderwijs en goed werkgeverschap.

Onze leden

Op dit moment bestaat onze GMR uit veertien leden, zeven ouders en zeven personeelsleden. Zij zitten op persoonlijke titel in de GMR, dus niet namens een school. Om de drie jaar wisselt de afvaardiging van de oudergeleding en/of personeelsgeleding

Oudergeleding


Erik van Berge Henegouwen (governance)
Cluster Hambaken - De Donk
Marianne van Munster (HRM & communicatie)
Cluster De Overlaet
Marie-France Claessen (communicatie)
Cluster Aawijk - Graafsewijk
Menno Tangenbergh (governance)
Cluster De Groote Wielen
Etienne
Cluster Maaspoort - Empel
Josien van Gilissen
Cluster Centrum - Kruiskamp

Personeelsgeleding


Yuri Vorstermans
Cluster Maaspoort - Empel
Eva van Baast
Cluster De Overlaet
Heleen van Berkel (HRM)
Cluster Maaspoort
Carla van Hemert (HRM)
Cluster Aawijk - Graafsewijk
Robin van Vugt
Cluster Centrum - Kruiskamp
Tjerk van Biljouw
Cluster Hambaken - De DonkSteffie Brouwer
Cluster De Groote Wielen

Onze vergaderingen
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komt acht keer per jaar bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar: iedereen die zich betrokken voelt, kan een vergadering bijwonen. Indien je aanwezig wilt zijn bij een vergadering kun je rechtstreeks contact opnemen met de GMR: gmr@ato-scholenkring.nl.