Meer dan onderwijzen

Meer dan onderwijzen

Wij vinden dat goed onderwijs gaat over het bijbrengen van kennis, vaardigheden én persoonsvorming. We bieden kinderen daarom passende en vernieuwende inhoud en leervormen aan.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat kinderen met ons meedenken en ons feedback geven. Dat gebeurt via de kinderraden op onze scholen en kindcentra en in het Bossche Kinderparlement.

 

Niet stapelen Maar Vervangen

In 2016 zijn acht van onze scholen en kindcentra gestart met de versnellingsvraag ‘Niet Stapelen Maar Vervangen’. We willen met ‘Niet Stapelen Maar Vervangen’ een rijkere en goed georganiseerde leeromgeving realiseren voor alle leerlingen van ‘s-Hertogenbosch. Door samen te werken, willen we onderzoeken hoe projecten een onderdeel van een lesmethode kunnen vervangen. Ook willen we een tool ontwikkelen die helpt om de leeromgeving van kinderen op een eigentijdse manier vorm en inhoud te geven.

Kinderen hebben een stem in het Bossche Kinderparlement

Wij vinden zeggenschap van kinderen en burgerschapsvorming erg belangrijk. In september 2015 kwam het Bossche Kinderparlement voor het eerst bij elkaar. Leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch komen sindsdien twee keer per jaar bij elkaar. Ze praten dan met het schoolbestuur en het bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch over allerlei onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden.

Kijk voor meer informatie op www.bosschekinderparlement.nl

Méér muziek in de klas

In ‘s-Hertogenbosch is in 2021 het MuziekAkkoord getekend, waarbij alle partners ernaar streven om muziekonderwijs te integreren in het cultuurcurriculum van iedere school en ieder kindcentrum. De inzet is een duurzame verankering van muziekonderwijs, muziek voor ieder kind.

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch geldt dit voor ruim 13.000 kinderen. Het programma Niet Stapelen Maar Vervangen (NSMV) van ATO-Scholenkring en Signumonderwijs zorgt voor structuur in het aanbod van activiteiten aan het basisonderwijs. Keuzes maakt het basisonderwijs samen met Makelaar Cultuur Huis73.

Such Fun!

Vroeg Vreemde Talenonderwijs Engels

Such Fun is een programma voor Vroeg Vreemde Talenonderwijs Engels en Internationalisering van  ATO-scholenkring. Op negen van onze scholen en kindcentra krijgen kinderen Engelse les via Such Fun. Zij spreken inmiddels al een aardig woordje Engels. 

Kijk voor meer informatie over Such FUN! op: www.suchfun.nl of bekijk het filmpje. 

 

Spoor 10-14
 

Spoor 10-14 is een nieuwe school. Hét grote verschil met een ‘gewone’ school is dat kinderen niet op hun twaalfde jaar (groep 8) een keuze maken voor vmbo, havo of vwo, maar dat pas doen op hun veertiende jaar. Dat geeft hen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen én wat bij hen past. Het maakt de overstap ook kansrijker.

Spoor 10-14 is ook voor kinderen die beter leren door te doen of door het anders te doen. En voor kinderen die toe zijn aan versnelling en/of verbreding, maar erg jong zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs al te maken.

Alle basisschoolbesturen en voortgezet onderwijsscholen van ’s-Hertogenbosch ondersteunen en realiseren Spoor 10-14.

Voor meer informatie over Spoor 10-14: www.spoor10-14.nl